Programul Cabinetului Psihologic pentru anul școlar 2023-2024 poate fi vizualizat aici.

Curriculum Vitae Psiholog Cîrneciu Florentina Adriana

Ce face psihologul Şcolar ?

Iniţiază şi dezvoltă activităţi de asistenţă psihopedagogică (consilieri individuale, de grup, participări la ore de dirigenţie), în probleme  precum:

 • Cunoaşterea /Autocunoaşterea elevilor
 • Dezvoltarea personală a elevului
 • Adaptarea elevilor la cerinţele şcolare şi a activităţilor din şcoală la particularităţile elevilor
 • Efectuează examinare psihopedagogică (la cerere)
 • Iniţiază şi realizează activităţi de orientare şcolară şi profesională
 • Elaborează materiale, studii, sondaje, cercetări cu conţinut psihopedagogic şi sociologic
 • Sprijină cadrele didactice în perfecţionarea psihopedagogică
 • Consiliază părinţii în probleme de relaţionare cu copilul
 • Elaborează, adaptează, validează, instrumentează mijloace de cunoaștere psihopedagogică, psihosociologică a elevilor şi a grupurilor de elevi
 • Se preocupă de autoperfecţionarea continuă.

Prezentare Cabinet Psiholog

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI  ASISTENŢA EDUCAŢIONALĂ GALAŢI

“Construim viitorul alături de tine!”

 

Școala Gimnaziala Nr. 28 Galati

Cabinet de Asistenta Psihopedagogica

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Galaţi este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educatiei Naționale şi coordonată de Inspectoratul  Şcolar Judeţean Galaţi.

Suntem specializaţi în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate

 • copiilor/elevilor,
 • cadrelor didactice,
 • părinţilor
 • membrilor comunităţii

pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

Instituția noastră, CJRAE, oferă servicii specializate de mediere şcolară, coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea şi serviciile educaţionale oferite de :

 • Cabinetele  de asistenţă psihopedagogică
 • Centrul judeţean de asistenţă psihopedagogică
 • Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă
 • Centrul şi cabinetele logopedice

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi este  organizația ce acționează ca o interfaţă ce monitorizează acordarea, la standarde de calitate superioară, de servicii educaţionale, astfel încât în mediul şcolar  orice copil să  poată progresa , să îşi poată împlini propriul potenţial, să îşi dezvolte personalitatea pentru a  fi o persoană sănătoasă din punct de vedere emoţional şi psihologic, un bun cetăţean , cu şanse optime de integrare socio-profesională.

Considerăm că orice copil are dreptul să i se ofere, în şcoală şi în afara ei, oportunităţi de învăţare adaptate nevoilor proprii, care să îi favorizeze şi să îi potenţeze dezvoltarea intelectuală, emoţională, socială.

Servicii oferite de Cabinetul de Asistenta Psihopedagogica

al Scolii Gimnaziale Nr. 28 Galați

Consilierea familiei

 

„Meseria” de părinte este, în acelaşi timp, cea mai dificilă şi cea mai uşoară meserie din lume. Este deosebit de greu să rezişti tot timpul ritmului antrenant impus de copil, să ai răbdare să răspunzi adecvat la întrebările adresate, să reuşeşti să vezi lumea prin ochii lui. Pe de altă parte, este foarte uşor atunci când construieşti, în fiecare zi, relaţia cu propriul copil, comunicarea, apropierea, prietenia, acceptarea. Părintele reprezintă modelul pe care copilul îl urmează, el îi oferă acestuia condiţii de viaţă, securitate afectivă, educaţia de bază. De modul în care părintele îşi îndeplineşte rolul depinde viitorul copilului.

Familia, mediul de viaţă şi şcoala sunt factori determinanţi ai dezvoltării complete şi complexe a copiilor. Împreună trebuie să colaboreze pentru ca fiecare elev, indiferent de particularităţile sale, să poată deveni un membru independent al comunităţii în care doreşte să se integreze. Familia este unul din factorii care prin legea nescrisă a naturii, dar şi prin legea scrisă a drepturilor omului, are obligaţia de a oferi un climat fundamental atât afectiv, cât şi ocrotitor.

Consilierea familiei este o activitate specializată care urmăreşte:

 • informarea părinților în vederea satisfacerii nevoilor copiilor;
 • consolidarea abilităţilor şi cunoştinţelor părinţilor privind îngrijirea şi educarea copilului;
 • consilierea părinţilor pentru depăşirea unor situaţii de dificultate: divorţ, pierderea locului de muncă, conflicte familiale, boli cronice, decesul unuia dintre soţi – care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau generează riscuri de separare a copiilor de mediul lor familial;
 • consilierea părinţilor pe teme de interes pentru bunăstarea copilului;
 • sprijinirea şi consilierea copiilor cu dificultăţi de dezvoltare şi/sau integrare în familie, şcoală, grupuri socio-profesionale.

Scopul general urmărit îl constituie formarea şi dezvoltarea la părinţi a unor atitudini şi comportamente eficiente în relaţiile dintre părinte-copil în vederea îmbunătăţirii calităţii climatului psiho-emoţional şi intrafamilial. Prin clarificarea unor situaţii specifice cu care se confruntă părinţii, psihologul şcolar poate identifica alături de aceştia cele mai potrivite modalităţi de optimizare a intervenţiilor părinţilor.

Consiliere educationala (pedagogică)

 • Este ansamblul de acţiuni pedagogice centrate pe prevenţie, explicând motivele (cauzele dificultăţilor comportamentale, relaţionale şi emoţionale
 • Oferă repere pentru sănătatea mentală, psiho-emoţională, socială, fizică, spirituală a copiilor şi a adolescenţilor.
 • Este o relaţie inter-umană de asistenţă şi suport a  grupului de elevi în scopul dezvoltării personale şi în scopul prevenţiei situaţiei de criză.

Tematica activităţilor de consiliere educatională vizează:

 • cunoaşterea şi imaginea de sine
 • dezvoltarea unor abilităţi de comunicare, de management al conflictului
 • dezvoltarea abilităţilor sociale (ex. asertivitatea)
 • dezvoltarea abilităţilor de prevenire, a consumului de droguri, alcool şi tutun
 • prevenirea bolilor cu transmisie sexuală C.B.T.S.
 • controlul stresului
 • prevenirea, dezvoltarea abilităţilor de prevenire a depresiei, anxietăţii, agresivităţii şi delirului suicidal
 • tehnici de învăţare eficientă, managementul timpului, consiliere vocaţională, dezvoltarea creativităţii, informaţii privind alegerea unui traseu şcolar/profesional

Aria  consilierii educaţionale se desfăşoară pe 3 compartimente:

 • Consilierea elevilor în probleme legate de: autocunoaştere, imaginea de sine, adaptare şi integrare socială, reuşita şcolară, crize de dezvoltare, situaţii de criză, rezolvarea şi depăşirea unui conflict, însuşirea de tehnici de învăţare eficiente, orientare a carierei.
 • Consultaţii cu profesorii în probleme legate de: cunoaşterea elevilor, înţelegerea problemelor elevilor, sprijin în dezvoltarea lor, asigurarea echilibrului între cerinţele şcolare şi posibilităţile elevilor, în identificarea cauzelor inadaptării şcolare, optimizarea relaţiei şcoală-elev
 • Consultaţii cu părinţii în probleme legate de: cunoaştere a copiilor lor, înţelegerea nevoilor şi a comportamentului lor, identificarea factorilor de risc în integrarea familială, şcolară, socială, ameliorarea relaţiei cu propriii copii, sprijinirea şcolii în educaţia copilului.

Nu există o delimitare strictă între consilierea psihologică şi cea educaţională.

Consiliere psihologica

Consilierea psihologică este o formă de intervenţie psihologică care se adresează persoanelor sănătoase aflate într-o situaţie de impas cu privire la rezolvarea unor situaţii de criză, sociale, profesionale sau familiale.  Consilierul îl ajută pe client să controleze o situaţie de criză şi îl asistă în găsirea unei soluţii la problema cu care se confruntă.
Cum ne ajută?

 • este o relaţie de colaborare între consilier şi cel consiliat;
 • este focalizată pe problemă;
 • nu este doar o intervenţie asupra problemelor de moment, ci şi o prevenţie a unor comportamente neadaptative şi învăţarea unor strategii care vor facilita o adaptare mai eficientă situaţiilor de viaţă;
 • ghidează în identificarea: problemelor de adaptare şcolară, profesională, socială, relaţională; conflictelor personale; problemelor comportamentale şi/sau emoţionale ; conflictelor familiale ; problemelor de identitate, s.a.
 • te ajuta să explorezi şi să înlături cauzele problemelor tale;
 • îţi dezvoltă capacitatea de a face schimbări  în plan psihologic dar şi în viaţa ta;
 • îţi îmbunătăţeşte capacitatea de a lua decizii, de a face schimbări; resursele personale, ş.a.
 • îţi dezvoltă abilitatea de a-ţi valorifica potenţialul şi resursele personale.

Cui foloseşte consilierea psihologică?

 • Copiilor care pot avea diferite probleme de adaptare școlară sau de relaţionare;
 • Adolescenţilor care se simt dezorientaţi profesional ori au dificultăţi relaţionale;
 • Părinţilor care se confruntă cu greutăţi în relaţionarea cu adolescentul sau copilul lor;
 • Adulţilor care trec prin perioade dificile (presiuni profesionale sau sociale, divorţ, stres);
 • Membrilor unei familii cu tensiuni în relaţionare;
 • Tuturor persoanelor (indiferent de vârstă) care au nevoie de susţinere ori care doresc să facă schimbări importante în viaţa lor.

 Consiliere de cariera

Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională a elevilor reprezintă un proces complex de pregătire şi îndrumare a acestora spre anumite forme de activitate şcolară şi academică, studii, care să le permită apoi alegerea unor domenii profesionale şi ocupaţii distincte care să concorde cu aptitudinile și interesele lor. Dezvoltarea identităţii vocaţionale şi pregătirea tinerilor pentru carieră este unul dintre obiectivele principale ale întregului proces de învăţământ.

Cunoştinţele, abilităţile şi deprinderile dobândite în şcoală trebuie să le permită acestora să-şi dezvolte individual o carieră profesională. Exercitarea unei profesii la un nivel de performanţă ridicat necesită un ansamblu de aptitudini specifice, o motivaţie (interese, valori, atitudini) adecvată, precum şi o serie de caracteristici ale personalităţii care pot constitui resurse cheie ale succesului în acea profesie. Baza formării profesionale se pune încă din şcoală, începând cu alegerea profilului liceal pe care elevii, absolvenţi de clasa a VIII-a, o au de făcut sau a specializărilor universitare, în cazul elevilor de liceu.

Când apelezi la consiliere în carieră?

 • dacă eşti încă elev şi nu ştii ce studii să alegi;
 • dacă eşti student, şomer sau lucrezi, dar cauţi un loc de muncă mai bun sau în alt domeniu;
 • dacă eşti confuz, dezorientat, indecis în ce priveşte cariera ta prezentă sau viitoare;
 • dacă trăieşti momente de frustrare, de neîncredere în forţele proprii;
 • dacă rişti un eşec şcolar / social sau de adaptare la condiţiile pieţei muncii;
 • dacă ai temeri legate de prezenţa ta la un eventual interviu de angajare…

Consilierea şi orientarea pentru carieră te ajută să te descoperi şi să te valorizezi pe tine însuţi, alegând profesia care ţi se potriveşte.

 • Ședințele de consiliere pot fi individuale (pentru parcurgerea etapei de autocunoaştere, conceperea proiectului vocaţional sau profesional, realizarea portofoliului personal) sau de grup (simularea interviului, training de comunicare).

Apelând la consiliere în carieră asimilezi un set de informaţii despre:

 • cunoştinţe despre sine;
 • informaţii ocupaţionale;
 • luarea deciziei;
 • planificare;
 • rezolvare de probleme.

Consilierul şcolar te poate ajuta să îţi descoperi cariera potrivită prin următoarele activităţi:

1. Realizarea profilului psiho-profesional – prin teste şi chestionare de autocunoaştere şi evaluare;
2. Conceperea proiectului vocaţional sau profesional:

 • informare privind posibilităţile educaţionale şi piaţa muncii;
 • alcătuirea planului de studii sau de carieră.

3. Realizarea portofoliului personal:

 • redactarea CV-ului;
 • redactarea scrisorii de intenţie;
 • obţinerea recomandărilor;
 • ilustrarea tuturor proiectelor realizate până în prezent.

4. Simularea interviului (de recrutare, de selecţie, pentru obţinerea unei burse etc.) sau, în funcție de situaţie, training de comunicare interpersonală.

 

Logopedie (prin Centrul Logopedic arondat Scolii)

Tulburările de limbaj şi  comunicare  influențează negativ personalitatea şi performanţele individuale, fapt care impune prevenirea, corectarea acestora prin metode şi tehnici specifice în cadrul unei terapii logopedice complexe.

Indiferent de nivelul dezvoltării actuale, orice  copil are un anumit potenţial de dezvoltare, învăţare, care trebuie valorificat la timp prin activităţi  instructiv-educative adaptate.

Beneficiarii terapiei logopedice sunt atât copii preşcolari, cât şi şcolarii, adolescenţii sau adulţii care prezintă dificultăţi la nivelul limbajului.

Vârsta recomandată pentru a începe terapia este 4-5 ani, vârsta la care limbajul devine structurat şi consolidat. Se poate interveni la nivelul deficienţelor de limbaj la orice vârstă, dar e de dorit intervenţia cât mai timpurie.

Metodele şi tehnicile folosite în timpul ședințelor de logopedie sunt adaptate fiecărui tip de dificultate şi fiecărui copil. În terapia logopedică ţinem cont de specificul problemei, de etiologie, de simptomele specifice, dar şi de vârsta şi nivelul de dezvoltare psiho-emoţională ale copilului, de personalitatea sa, de prezenţa sau absenţa altor deficienţe de natură psihologică, etc.

Când ne adresăm logopedului?

E de dorit să apelam la un logoped în situația în care, chiar dacă nu avem cunoștințe de specialitate, observăm că este ceva în neregulă cu limbajul copilului, că are anumite dificultăţi , cum ar fi:

 • incapacitatea de a pronunţa anumite sunete, silabe, cuvinte;
 • pronunţarea incorectă sau omiterea unuia sau mai multor sunete ;
 • are anumite tulburări de ritm şi fluenţa a vorbirii – se bâlbâie, de exemplu;
 • articularea defectuoasă a cuvintelor;
 • repetarea sau prelungirea unor sunete, silabe sau cuvinte;
 • apariţia unor blocaje sau spasme la rostirea unor cuvinte;
 • vorbirea rapidă;
 • vorbirea lentă;
 • pierderea vocii;
 • vocabular foarte redus (4-5 cuvinte);
 • dificultăţi de scris şi citit ;
 • întârzieri în dezvoltarea vorbirii ;
 • alte probleme la nivelul limbajului.

Linkuri utile

Programe Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică

Adriana Cîrneciu

Psiholog, terapeut de familie și cuplu, psiholog școlar

Motto: “Fericirea vine din lucruri mărunte.”

Date de contact:

tel: 0745191886

Email: atiganuca@yahoo.com

facebook.com/AdrianaTiganucaCirneciu

 

Atestate profesionale

Psiholog cu drept de liberă practică, atestat de Colegiul Psihologilor din România în următoarele specializări:

 • Atestat libera practica –specialitatea Psihologie educationala (2007)
 • Atestat libera practica- specialitatea  Consiliere psihologica (2007)
 • Atestat libera practica- specialitatea Psihoterapie sistemica de familie si cuplu (2010)

 

Domenii de competenta:

 • psihoterapie de familie și cuplu
 • consiliere psihologica si psihoterapie (anxietate, depresie, fobii, tulburări de comportament)
 • evaluare psiho-aptitudinala a copiilor
 • consilierea și orientarea carierei
 • psihopedagogie

Studii academice şi pregătire profesională

 • Formare în psihoterapie sistemica de cuplu și familie- APFC Iași Asociația de Psihoterapia Familiei și a Copilului Iași
 • Facultatea de Psihologie, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu (2004)
 • Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea “Al. I. Cuza” Iași(2005), master Comunicare si relații umane
 • Curs “Strategii de intervenție terapeutica în tulburările din spectrul autist”, București, organizator Angel Appeal-Romania, creditat de Colegiul psihologilor, decembrie 2011
 • Curs “Copilul si pierderea” –Institutul pentru cuplu si familie ,10 credite Colegiul psihologilor, aprilie 2011
 • Workshop “Creativitatea si atitudinea ludica in terapia sistemica: Bateson si continuatorii” , Institutul pentru cuplu si familie, 5 credite Colegiul psihologilor, iunie 2011
 • Workshop ” Prestația in practica terapeutica-extinderea repertoriului psihoterapiei cu copii, tinerii, si familiile acestora”,  Institutul pentru cuplu si familie, 5 credite Colegiul psihologilor, iunie 2011
 • Workshop ”Ciclul formarii ca psihoterapeut”,  Institutul pentru cuplu și familie, 5 credite Colegiul psihologilor, iunie 2011
 • Curs de formare ca terapeut de familie si cuplu in cadrul Asociației de Psihoterapia Familiei și Cuplului( acreditata de Federația Romana de Psihoterapie si de Colegiul Psihologilor din România), IASI-perioada 2006-2009
 • Curs de” Educație Rațional Emotiva și Comportamentala”, Asociația de psihoterapii cognitive și comportamentale din România, Casa Corpului Didactic Galați, 2006
 • Curs “Testul Szondi”, Centrul Roman de Intervenție Sociala si Psihoterapeutica, 2005

Articole publicate:

 • „Cum sa ne creștem copiii”, revista „Metamorphosis”, an 2012, CJRAE Galați
 • „Drumul spre autocunoaștere”, revista „Lumina din adâncuri”, an 2007, Școala Gimnaziala Nr.28 Galați
 • ,,Adolescenții de ieri…adolescenții de azi”, workshop susținut la “Conferințele CJAP 2012” Galați
Pagina de Facebook a Școlii Gimnaziale Nr. 28 Galați