istoric

Porni Luceafărul… şi setea inimii sale se transformă în cunoaştere. Privi cu nesaţ pe pământ şi alese locul… Zidirea trebuia să fie măreaţă şi să lumineze căi. Raza căzu în noul cartier gălăţean Mazepa, unde, pe 15 septembrie 1963 s-a inaugurat fortăreaţa: Şcoala Gimnazială Numărul 28.

S-a ales demn conducător în persoana doamnei profesoare Iosefina Greceanu – director şi a doamnei Emilia Hendoreanu – director adjunct. Doar 12 învăţători şi 15 profesori hărăziți au purtat primii paşi ai celor 740 elevi aflaţi pe băncile şcolii în anul şcolar 1963 – 1964 . Adevărata anduranță a demnilor purtători ai științelor s-a demonstrat în anul 1964, când Școala Nr. 28 s-a comasat cu Şcoala Nr. 6 - 464 elevi şi Şcoala Nr. 5 cu 364 elevi. Astfel, în anul şcolar 1964 -1965, Şcoala Nr. 28 funcţiona cu un efectiv de 1568 elevi repartizaţi în 24 săli de clasă, în două ture (în medie, 35 elevi în fiecare clasă) şi 64 cadre didactice (24 învățători şi 40 profesori), devenind şcoala de elită a oraşului Galaţi.

Multe spirite înalte s-au perindat şi au binecuvîntat acest locaş. La 11 februarie 1965 şcoala a fost vizitata de Gheorghe Apostol, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, care a asistat la ora de istorie la clasa a IV-a, condusă de d-na învăţător Natalia Apostol, cu tema: ,,Unirea Principatelor Române. Domnia lui Al. I. Cuza”.

În iunie 1965 prima promoție cu un număr de 169 de elevi s-a mândrit cu zece dintre ei, care au absolvit cu media 10: Bona Sorana, Fanaca Georgeta, Picoş Ioana, Cosma Alexandru, Popa Florentina, Sterea Virginica, Ionescu Vivian, Şerbu Paulica, Iacobsohn Neda, Foamete Mircea.

În anul 1968 s-a schimbat conducerea şcolii: director – prof. Bostan V. şi directori adjuncți, prof. Gheorghiu M. şi înv. Chetroiu Ion, fiind şi aceasta înlocuită în următorul an, 1969, cu prof. Pupăză Maria – director , prof. Chetroiu Ion şi prof. Gheorghiu M. – directori adjuncţi.

Din anul şcolar 1969-1970 s-a introdus învăţământul obligatoriu de 10 ani. Prima promoţie de absolvenţi a 10 ani a fost în anul şcolar 1970-1971, având ca diriginte pe d-na prof. Botezatu Irina, iar ultima promoţie a absolvit clasa a X-a în anul şcolar 1973 – 1974.

Școala a fost vizitată de delegaţii de profesori din Elveţia, în anul 1975, Cehoslovacia, în anul 1978, China, în anul 1983 şi Japonia, în anul 1989. În această perioadă conducerea şcolii a fost asigurată de dl. prof. Băraru Emil – director şi d-na înv. Bejan Virginia – director adjunct. Numărul elevilor şcolii a fost foarte mare datorită creşterii natalităţii, învăţându-se în trei schimburi, în condiţii grele, cu un efectiv de 35-45 elevi /clasă.

După anul 1990, ca director al şcolii a fost numită d-na prof. Voicu Elena, iar directori adjuncţi d-na înv. Antonescu Ileana şi dl. prof. Dobrea Neculai, în perioada 1990 -1994; d-na prof. Ciobanu Eugenia – director şi d-na prof. Călin Tamara – director adjunct. În perioada 1994-1997 s-au aflat în fruntea stelei d-na prof. Chifu Aneta director şi d-na prof. Ionescu Maria – director adjunct, în perioada 1997-1998 d-na prof. Coman Elena a fost director şi d-na prof. Stoleru Viorica – director adjunct, în perioada 1998 – 2000. Între 2002-2006 prof. Lateş Ioana – director şi prof. Diaconeasa Ion – director adjunct şi prof. Bucşă Camelia – consilier educativ; prof. Bucşă Camelia-director şi prof. Diaconeasa Ion – director adjunct, iar prof. Ciubotaru Gabriela – consilier educativ, în perioada 2006 – prezent .

Colectivul de cadre didactice a ales ca patroni spirituali ai şcolii pe Sfinţii Trei Mari Dascăli ai lumii şi Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan, sărbătoriţi pe data de 30 ianuarie. Prima sărbătoare în prezenta I.P.S. Cassian Galateanu, Episcopul Dunării de Jos şi a unui sobor de preoţi a avut loc la data de 30 ianuarie 1993. De atunci s-a încetăţenit tradiţia acestui eveniment, legătura între şcoală – Biserica Trei Ierarhi şi Episcopie devenind o permanenţă.

În perioada 1994-1995, şcoala a trecut printr-un proces de reabilitare, fiind consolidată structura de rezistenţă, care a fost afectată de cutremure. Începând cu data de 2 iunie 1995 Şcoala Generală Nr. 28 Galaţi se va numi Şcoala Gimnazială Nr. 28, ,,Mihai Eminescu”, la cererea cadrelor didactice şi prin Decizia Nr.152/iunie 1995, dată de Inspector Şcolar General, prof. Vasiliu Mihai.

Numărul elevilor s-a menţinut ridicat (peste 1300 elevi) până în anul 2000. De atunci, numărul lor a scăzut treptat, ajungând la 700 de elevi, datorită înfiinţării unor clase I – IV şi V – VIII la diferite licee. Cu toate acestea, şcoala şi-a păstrat renumele, fiind vizitată şi apreciată de importante personalităţi culturale gălăţene, naţionale şi internaţionale: poetul basarabean Grigore Vieru, poeţii şi scriitorii Stelian Vicol, Ion Zimbru,Viorel Dinescu, Ion Manea, Angela Baciu, Cezarina Adamescu, Victor Cilincă, istoricii Tudose Tatu şi Max Maximilian Popescu, care au desfăşurat activităţi apreciate de toți participanţii.

Din anul 2007 până în anul 2010, şcoala a fost supusă unui nou proces de reabilitare şi modernizare, fiind schimbat aspectul interior şi exterior. S-a schimbat tâmplăria din lemn cu ferestre şi uşi de termopan, grupurile sanitare au fost placate cu gresie şi faianţă, parchetul vechi a fost înlocuit cu parchet laminat, soclul de pe holuri şi din clase a fost placat cu lambriu, s-a introdus un sistem de supraveghere în interior si exterior, toate birourile şi sălile de clasă au fost racordate la reţeaua INTERNET, s-a îmbogăţit baza materială cu calculatoare, xeroxuri, videoproiectoare, televizoare, laboratoare şi cabinete moderne. În exterior s-a reuşit acoperirea şcolii cu tablă lindab şi construirea unui teren de fotbal acoperit pe schelet metalic, în colaborare cu S.C. Arena Dunării.

În ultimii zece ani, şcoala s-a angajat în derularea unor proiecte internaţionale COMENIUS şi SOROS în colaborare cu şcoli din Spania, Italia, Martinica, Franţa, Belgia, Marea Britanie,Serbia si Macedonia, fiind apreciată munca elevilor şi a cadrelor didactice. Printre cei care au coordonat aceste proiecte se află profesori şi învăţători precum: Bucşă Camelia, Lateş Ioana, Antonescu Ileana, Eliza Agavriloaei, Neculai Ionel, Mirică Luminița, Goean Laurenția, Stancu Luminița.

… aşa că, drag cititor, păşeşte pe calea Luceafărului, înaltă-ti sufletul şi sculptează-ti mintea, desăvârşeşte-te alături de acest sălaş purtător de istorie şi cultură, diriguitor şi ziditor al destinelor!

Pagina de Facebook a Școlii Gimnaziale Nr. 28 Galați