Organizarea activității școlare în anul 2020-2021

1.Șchite intrare- ieșire elevi

2. Circuite interne

3. Intervale orare de recreere

4. Ghiduri

Pagina Oficială de Facebook - Școala Gimnazială Nr. 28