despre noi

Ideea de şcoală aduce cu sine nădejdea unei lumi. Aici se îmbină FRUMOSUL cu DREPTATEA, aici s-a format spiritul fiecăruia dintre noi.

Cu ochii iscoditori, privitorul interesat descoperă printre clădirile peste care s-a aşternut timpul, Şcoala Gimnazială Nr. 28 Galați, străjuită de Grădiniţa ,,Luceafărul”, de Complexul comercial ,,Ancora” şi având ca martor al dăinuirii peste timp bătrânul fluviu Dunărea. Lăcaş de cultură, şcoala ce poartă numele marelui poet, este cartea de vizită a cartierului Mazepa, între zidurile ei ţesându-se povestea unui început şi unui sfârşit, povestea atâtor generaţii de copii, veniţi uneori din toate colţurile oraşului, dornici de cunoaştere, de nou. Cu privirea uşor întoarsă în trecut, oamenii maturi îşi amintesc de locul unde au avut privilegiul să se formeze, culegând învăţătură şi deprinderi de viaţă.

Astăzi multe lucruri s-au schimbat. Şcoala noastră funcţionează cu 22 de săli de clasă, trei dintre ele, laboratoare cu aparatură specializată, cu materiale didactice aferente: laboratorul de fizică, de chimie, de biologie şi 5 cabinete: de limba şi literatura română, de limba franceză, de geografie, de informatică şi de psihologie. Ultimul dintre ele, modern, recent amenajat, reprezintă pasul înainte în planul comunicării, deoarece este locul ideal pentru consilierea elevilor şi al părinţilor. Biblioteca şcolii, având 12800 de volume şi un ambient propice întâlnirii cu lectura, funcţionează cu un program permisiv, astfel încât cei mici şi cei mari să aibă acces la cartea dorită. Bogăţia unei şcoli este dată, nu numai de substratul material, ci şi de cel spiritual, pentru că aici este locul unde se pun întrebări şi se caută răspunsuri.

Învăţăceii le descoperă conduşi prin labirintul cunoaşterii de cei care, ei înşişi, au parcurs cumva acelaşi drum. 39 de cadre didactice, 14 învăţători şi 25 de profesori, veghează cu un colţ al inimii parcă uşor ieşit în afară, cum cresc oameni noi într-un rotund de ţară. Se adună la un loc, într-o diversitate armonioasă, talentul cu experienţa, cumpătarea cu elanul vârstei, dăruirea. Peste toate, domină generozitatea cu care li se dă elevilor învăţătura din carte şi învăţătura sufletească a spiritelor pure. Dăruirea, profesionalismul, sunt izvorul succesului de care elevii şcolii noastre s-au împărtăşit la marile sau la micile competiţii, olimpiade, admitere, concursuri interdisciplinare, mereu mai buni, mereu de toată lauda.

În afara trunchiului comun al disciplinelor de studiu, această şcoală oferă şi alte oportunităţi de a pune în valoare preocuparea elevilor pentru aprofundarea cunoştinţelor de limba engleză, de limba română, de matematică şi informatică. Acest lucru este posibil prin intermediul orelor opţionale conduse de cadre didactice cu experienţă şi preocupate de performanţă. Aşadar, depinde de noi să facem un învăţământ modern, în care dascălii şi elevii sunt actorii aceleeaşi scene, parteneri într-un dialog constructiv. Dincolo de sutele de pagini, citite uneori cu multă greutate, fiecare va păstra, într-un colţ al inimii, peste timp, imaginea şcolii unde s-a format ca OM, Şcoala Gimnazială Nr. 28 Galați.

Premiile Școlii

Pe tot parcursul acestor ani Scoala noastra a strans o vasta colectie de premii

Pagina de Facebook a Școlii Gimnaziale Nr. 28 Galați